Løyvegaranti

Dersom man driver med godstransport med motorvogn over 3500 kg eller persontransport mot vederlag må man ha løyve. Løyvetyper kan gjelde drosje (over 8 sitteplasser), godsløyver og turvognløyver. Ett av kriteriene for å få tildelt løyve er at man kan fremlegge en garanti lik kr 90.000 for det første løyvet og kr 50.000 for hvert av de påfølgende. Dette er en garanti som typisk bankene har utstedt (bankgaranti; hvor banken går inn som garantist for dette beløpet, og hvor enhver kreditor i prinsippet kan henvende seg til banken dersom løyvehaver ikke betaler). Dog åpnes det opp for at disse garantiene også kan konstrueres som en forsikring (kausjonsforsikring), hvor da forsikringsselskapet går inn og garanterer for de aktuelle beløpene. En forsikringsløsning krever ingen  båndlegging av kapital, hvor man da heller kan bruke midlene til utvikling av bedriften.

Det foretas da en risikovurdering av selskapet, hvor man går dypere enn ved vanlig forsikring, og hvor det stilles krav til den økonomiske helsen i selskapet. Garantiene gjelder fortløpende inntil de blir sagt opp etter bestemte regler, hvorpå det betales en årlig premie.

KONTAKTINFO:

Norwegian Underwriting Agency AS (Org. nr. 991 073 892)
Adresse: Rådhusgaten 23, 0158 OSLO
Telefon: 06185
Kundeservice - privat: 22 120 130
E-post: post(at)norua.com