Loss of license

I enkelte yrker stilles det krav til helseattest for å utøve disse, som for eksempel piloter og dykkere i Nordsjøen. Dersom arbeidstakeren ikke lenger oppfyller kravene til den aktuelle helseattesten, vil han kunne få utbetalt en
forsikringssum dersom tapet av helseattesten er varig. 

Ta kontakt med oss, så kan vi gi deg et tilbud på den aktuelle dekningen.