Behovene endrer seg - vi finner forsikringsløsningen

Zurich ny strategisk samarbeidspartner

  NUA tilbyr nå garantier innen flere områder.

Norwegian Underwriting Agency (NUA) er et norsk forsikringsagentselskap som er godkjent av Finanstilsynet.

NUA leverer forsikringer og garantier til det norske markedet gjennom ulike distribusjonskanaler. 

NUA utsteder forsikringsdokumenter og vilkår på norsk og i henhold til norsk lov. Skadeoppgjør foretas av uavhengige skadeoppgjørsselskap i Norge. 

I forbindelse med formidling av forsikringer, behander NUA personopplysninger for å kunne administrere de ulike ordningene.
Med innføringen av den nye personvernforordningen (General Data Regulation Protection - GDPR), er det innført regler som må implementeres i den enkelte bedrifts behandling av personopplysninger.

Avtaler i Lloyds´ - overføring av forsikringsavtaler

Lloyd´s ønsker å overføre enkelte forsikringspoliser til Lloyds Brussel. En slik overføring vil ikke påvirke avtalens vilkår, med unntak av at Lloyd´s Brussel da vil være forsikringsselskap og behandlingsansvarlig i forhold til de overførte forsikringsavtalene.

Ytterligere informasjon (herunder hvorvidt dette vil påvirke deg) om de aktuelle avtalene dette berører, dine rettigheter og hva du må foreta deg, finnes på http://lloyds.com/brexittransfer

Skadeoppgjør etter Brexit
Hva skjer med skadebehandling på forsikringer tegnet via Lloyd´s etter en "Hard-Brexit"?


KONTAKTINFO:

Norwegian Underwriting Agency AS (Org. nr. 991 073 892)

Adresse: Rådhusgaten 23, 0158 OSLO
Telefon: 06185
Kundeservice - privat: 22 120 130
E-post: post(at)norua.com